Német elöljárószavak tárgyesettel

Német elöljárószavak: a magyar nyelvtől eltérően – ahol igen takarékosan ragokkal vagy névutókkal fejezzük ki, pl. -on/-en/ön vagy alatt -, a németben külön szócskákkal fejezzük ki, és ezek a főnevek előtt állnak. Például: für Elise – Eliznek vagy mit Peter – Péterrel. Ha nem személynevekkel szerepelnek együtt, mint az előbbi példákban, akkor ezek az elöljárószavak […]

Tovább olvas